Back

ⓘ ইউক্রেনের শিল্পকলা




                                     

ⓘ ইউক্রেনের শিল্পকলা

 • বিভিন্ন এবং সার্কাস শিল্প
 • সঙ্গীত
 • গ্রাফিক্স
 • টেলিভিশন
 • নৃত্য পরিকল্পনা, নৃত্য
 • চলচ্চিত্র
 • চলচ্চিত্রগ্রহণশিল্প
 • ফলিত শিল্পকলা
 • চারুলিপি
 • ভাস্কর্য
 • কথাসাহিত্য রচনা
 • চিত্রাঙ্কন
 • চারুকলা ফটোগ্রাফি
 • নাট্যকলা
                                     

1. আরও পড়ুন

 • Історія української музики: В 6 т. Т. 5. 1941 - 1958 рр. / М. В. Бєляєва, Т. П. Булат, М. М. Гордійчук, М. П. Загайкевич, А. П. Калениченко; ред.: Г. А. Скрипник; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2004. - 504 c. - укp. - আইএসবিএন ৯৬৬-০২-৩১৬৬-০ Т. 5
 • Українське мистецтво: вступ до історії / Микола Голубець. - Львів; К.: Накладом вид-ва "Шляхи", 1918. - Новітня бібліотека; ч. 29.
 • Мистецтво старої Руси-України / Ф. І. Шміт. - Х.: Союз, 1919: Друк. "Печ. дело". - Культурно-історична бібліотека / під ред. Д. І. Багалія.
 • Історія української музики. Від найдавніших часів до першої чверті XIX століття: навч. посіб. для студентів вищ. муз. навч. закл. / С. Й. Лісецький; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2015. - 147)
 • Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 3. Мистецтво другої половини ХVI - XVIII століття / ред.: Г. Скрипник, Д. Степовик; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2011. - 1087 c. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৬১৩৪-১ Т. 3
 • Всередині часу: Філософська та мистецтвознавча есеїстка / Упоряд.: Василь Щербак; Редкол.: Ольга Козловська, Іван Кулінський, Андрій Пучков та ін.; ІПСМ НАМ України. - К.: Фенікс, 2013. - 200 с.: іл. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-১৩৬-০৮১-৪
 • Історія української музики: творча діяльність видатних музикантів України кінця ХIХ - другої половини ХХ століть: навч. посіб. / упоряд.: В. В. Бєлікова; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг: Вид. дім, 2008. - 232 c. - укp.
 • Основні риси українського мистецтва / В. Модзалевський ; мал. Павли Діденко. - Чернігів: Друк. Г. М. Веселої, 1918.
 • Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 2. Мистецтво середніх віків / ред.: Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2010. - 1293 c. - ISBN 078-966-02-5821-1 Т. 2
 • Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. - К., 2011. - Т. 4: Народне мистецтво та художні промисли ХХ ст. - 512 с.: іл. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৬০৫৭-৩
 • Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 1. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К., 2010. - 476 c. - Бібліогр.: с. 443 - 468. - укp. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৫৮২২-৮
 • Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 3. Мистецтво XIX століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К., 2009. - 346 c. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৫৪১৮-৩
 • Історія українського мистецтва: у 5 т. Т. 1. Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2008. - 709 c. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৪৯১৪-১ Т.1
 • Історія української музики: навч. посіб. для студ. ф-тів мистецтв вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг: Видавн. дім, 2011. - 467 c.
 • Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Т. 2. Мистецтво XVII - XVIII століття / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К., 2007. - 336 c. - Бібліогр.: с. 311–327. - укp. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৪৫৫৮-৭
 • Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. - К., 2007. - Т. 5: Мистецтво XX століття. - 1048 с. - আইএসবিএন ৯৬৬-০২-৪১০৭-০ Т. 5
 • Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. - Львів: Накладом фонду "Учітеся, брати мої", 1922-. - Учітеся, брати мої!. Ч. 1: - 1922: З друк. Ставропиг. ін-ту під управою Ю. Сидорака.
 • Літопис образотворчих видань. Державний бібліографічний покажчик України / Гол. ред. М. І. Сенченко ; Відп. за вип. Г. О. Гуцол ; Укл. Н. А. Палащина. - К.: Книжкова палата України, 2015. - 301 с. - ISSN 0136 - 0906
 • Natalia Moussienko. Kyiv Art Space / Woodrow Wilson International Center for Scholars. - Washington, D.C., 2013. - 26 p. - আইএসবিএন ৯৭৮-১-৯৩৮০২৭-২৬-০
 • Проблема людини в українському мистецтві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Черепанова; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львів. наук практ. центр. - Л.: Світ, 2001. - 293 c. - Бібліогр.: 90 назв.
 • Кейван І. Українські мистці поза Батьківщиною = Ukrainian artists outside Ukraine. - Едмонт; Монреаль, 1996. - 227 с.
 • Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / Криволапов М. О. ІПСМ АМУ. - К.: Видавничий дім А+С, 2006. - 268 с.: іл.
 • Історія української музики: у 6 т. Т. 2. XIX століття / ред.: В. В. Кузик, А. І. Азарова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2009. - 798 c. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-০২-৫২৭৬-৯ Т. 2
 • Антонович Д. Скорочений курс історії українського мистецтва. - Прага, 1923.
 • Третє Око: Мистецькі студії Монографічна збірка статей / Ольга Петрова. ІПСМ НАМ України. - К.: Фенікс, 2015. - 480 с.: іл., кольор. вкл.: XL с. - আইএসবিএন ৯৭৮-৯৬৬-১৩৬-২৮৩-২
 • Soroker Yakov. Ukrainian musical elements in classical music / Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. - 155 p.
 • Антонович Д. Українське мистецтво: Конспективний історичний нарис. - Прага–Берлін, 1923.
 • Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; ред. тому В. Рубан. - К., 2006. - Т. 4: Мистецтво XIX століття. - 760 с. - আইএসবিএন ৯৬৬-০২-৪১০৩-৬ Т. 4
 • Історія української музичної культури: підручник / Л. П. Корній, Б. О. Сюта. - К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. - 719 c. - укp.
 • Історія українського мистецтва: у 6-х т. / гол. ред. М. Бажан. - К.: УРЕ, 1966–1973.
                                     

2. বহিঃসংযোগ

 • Ходак І. Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського
 • Сергій Білокінь. В обороні української спадщини: історик мистецтва Федір Ернст
 • Електронні версії видань з різних видів і жанрів мистецтва на сайті Національної парламентської бібліотеки України
 • Сергій Білокінь. Незреалізоване видання Шеститомної історії українського мистецтва 1930 - 1931
 • Бібліотека українського мистецтва